Produkty cyfrowe nie podlegają reklamacji, rękojmi, zwrotom po przesłaniu do klienta zgodnie z ustawa o prawach konsumenta z dnia 24 grudnia 2014 roku wydana na podstawie dyrektywy UE 2011/83.